کاربر میهمان - ورود اعضاء3.238.235.248

راهنمای شهروندان

دفترچه عوارض محلی 1403 ..    [۱۴۰۲/۱۱/۳۰]
دفترچه عوارض محلی 1403    [۱۴۰۲/۱۱/۳۰]
دفترچه عوارض محلی 1403    [۱۴۰۲/۱۱/۳۰]
دفترچه عوارض محلی سال 1402    [۱۴۰۲/۶/۲۰]
دفترچه عوارض محلی سال 1401    [۱۴۰۱/۵/۱۵]
دفترچه عوارض محلی سال 1400    [۱۴۰۰/۱/۱۱]
دفترچه عوارض محلی سال 97    [۱۳۹۶/۱۲/۱۳]
دفترچه عوارض محلی سال 96    [۱۳۹۶/۴/۳۱]
دفترچه عوارض محلی سال 95    [۱۳۹۴/۱۱/۱۸]
دفتر چه عوارض محلی سال 94    [۱۳۹۴/۷/۲۲]
دفترچه عوارض محلی سال 1393    [۱۳۹۲/۱۲/۱۵]
فرصت سرمایه گذاری راازدست ندهید.    [۱۳۹۲/۱/۲۳]
سیستم (ISO) و (5S) در شهرداری پل سفید نهادینه میشود    [۱۳۹۲/۱/۱۶]
دفترچه عوارض محلی سال92. (فایل PDF)    [۱۳۹۱/۱۲/۱۰]
قابل توجه شرکتهای تبلیغاتی : مکات تبلیغات شما اینجا فراهم است.....!    [۱۳۹۱/۹/۱۸]
نقشه حريم مصوب شهر پل سفيد    [۱۳۹۱/۷/۲۳]
طرح هادي پل سفد و آزادمهر .....    [۱۳۹۱/۷/۲۳]
دفترچه عوارض محلی سال91. (فایل PDF)    [۱۳۹۱/۳/۲۵]


طراحی واجرا توسط تحلیل گران آمارد